SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Terms and conditions

Următorii termeni și condiții se vor aplică tuturor rezervărilor, Vă rugăm să vă alocați timp să le citiți înainte de a efectua o rezervare. Vă rugăm să acordați atenție politicii de plată și de anulare înainte de a rezervă, la fel de bine că tuturor termenilor și condițiilor din acest document. În acești termeni și condiții, următoarele cuvinte scrise vor însemna:

  • „Acordul” înseamnă confirmarea rezervării împreună cu acești termeni și condiții.
  • „Oaspete” înseamnă persoană ce urmează a fi/sau care este deja cazată la pensiune.
  • „Pensiune” înseamnă Pensiunea Casa Chilia Resort&Spa.

Semnând fișa de cazare și/sau consimțământul dat online prin efectuarea unei/mai multor rezervări, oaspetele confirmă că a fost informat despre politica de aplicare a termenilor și condițiilor.

Proceduri de rezervare

Rezervările trebuie efectuate în avans. Tarifările pentru cazare se vor baza pe disponibilitatea de la data ofertării.
Oaspeții vor primi o confirmare a rezervării, în scris, odată ce rezervarea a fost securizată (plată prin bancă, cash la recepție sau plată card la recepție).
Rezervările trebuie să fie garantate prin plata costurilor de cazare. Plata poate fi făcută prin transfer de bani electronic (în contul bancar menţionat pe factura proformă).
În situația în care oaspetele nu plătește, pensiunea poate trata rezervarea ca și cum a fost anulată fară alte atenționări.

Anulări și neprezentări

Anulările asupra oricărei rezervări trebuie efectuate în scris. Oaspetele este răspunzător pentru plata către pensiune a taxei de anulare, suma care este descrisă de către pensiune în momentul rezervării.

Modificări asupra rezervărilor

Modificările asupra rezervărilor deja efectuate trebuie solicitate în scris. Nicio modificare a unei rezervări nu va fi garantată până când Pensiunea Casa Chilia Resort&Spa nu trimite confirmarea în scris. Tarifele rezultate în urma modificărilor pot varia, în funcție de natura schimbării, cât și de disponibilitatea în momentul modificării aduse rezervărilor.

Politica de Check In și de Check Out

  • Check In: începând cu ora 15:00
  • Check Out: până la ora 12:00

Pensiunea este îndreptățită să cazeze un oaspete sau să primească un vizitator doar dacă se supun acestor termeni și condiții. La sosirea la recepția pensiunii, oaspetele va prezenta un document care să îi demonstreze identitatea (carte de identitate, pașaport, permis de conducere) angajatului pensiunii prezent la recepție.

Oaspetele va completa și va înmâna recepționerei fișa de cazare completată corespunzător și semnată, în concordanță cu legislația în vigoare a României. În caz de necompletare, rezervarea va fi tratată ca „neprezentare”.

Cererile pentru cazări mai devreme sau plecări mai târziu vor putea fi onorate doar în ziua de check in, respectiv check out, în funcție de disponibilitatea zilei respective și vor fi supuse unor taxe adiționale.

În situația în care aveți nevoie de o cazare mai devreme decât cea standard a pensiunii, vă rugăm să ne contactaţi. Pensiunea recomandă rezervarea nopții de dinaintea cazării pentru situațiile în care se dorește garantarea pentru cazarea mai devreme decât ora standard.

Depășirea orei de check out fară anunțarea în prealabil a recepției, poate duce la extra taxe, inclusiv dar nu limitat la taxa de check out târziu sau chiar taxa de cazare pentru o noapte suplimentară.

Deteriorarea, distrugerea sau însușirea bunurilor.

Oaspetele va fi direct răspunzător pentru orice prejudiciu adus camerei sau spațiilor publice din pensiune asupra oricărui mobilier, aparatura electronică, obiecte sanitare, pardoselii, finisajului sau oricărui accesoriu prin actul produs de sine, invitații săi, subcontractori sau musafiri.

Dacă aceste deteriorări/distrugeri vor fi observate după plecarea oaspetelui (fără că acesta să fi anunțat pensiunea în prealabil), Pensiunea își rezervă dreptul de a recupera valoarea prejudiciului.

Pensiunea își rezervă dreptul de a încasa contravaloarea oricărui obiect însușit de către oaspete din pensiune. Taxa va acoperi toate costurile de înlocuire a obiectului dispărut.

Pensiunea își rezervă dreptul de a acționa asupra oricărui oaspete care încearcă să blocheze și care deteriorează orice echipament folosit pentru detectarea și/sau stingerea de fum sau incendiu (detectoarele din camere și din spaţiile publice, extinctoarele și/sau hidranții).
Oaspeții care aduc astfel de prejudicii vor fi taxați cu orice cost survenit pensiunii în urma acțiunii lor și pot fi îndrumați să părăsească pensiunea.

Comportamentul

Pensiunea își rezervă dreptul de a judeca nivelul de atitudine, comportament și de zgomot acceptat al oaspetelui său al invitaților săi, aceștia trebuind să întreprindă toate măsurile necesare pentru a corecta acțiunile așa cum sunt solicitate de către personalul pensiuneului.

În situația în care nu se ajunge la o înțelegere amiabilă, pensiunea poate finaliza o rezervare și poate solicita decazarea imediată a oaspetelui fără a fi obligat să restituie banii plătiți pe cazare sau să plătească vreo compensare.

Pensiunea nu poate caza persoane sub influența alcoolului sau a drogurilor sau a oricăror substanțe narcotice și psihotrope. Pensiunea își rezervă dreptul de a anula imediat rezervarea fară a face nicio compensare sau restituire de bani oaspetelui său către oaspete.

Pensiunea își rezervă dreptul de a nu caza oaspeți cu atitudine agresivă, insultătoare verbal sau fizică în momentul de cazare (check in), în timpul șederii sau în ziua de decazare (check out). Pensiunea este îndreptăţită să anuleze imediat rezervarea și să efectueze scoaterea din cameră și incintă proprie fară a oferi nico compensare, în cazul în care aceste reguli vor fi încălcate.

Politica de ocupare a camerelor

Oaspeților care își modifica rezervările deja confirmate le solicitam să anunțe pensiunea înainte de sosirea planificată, așa cum este menționat în politica de anulare de mai jos, pentru evitarea unor penalizări totale a serviciilor deja rezervate și confirmate.

Numărul de oaspeți care va fi cazat în orice cameră va fi strict limitat, conform rezervării și sub nicio circumstanță nu poate depăși cifra 2 (doi). Limitările au fost stabilite pentru sănătatea, siguranța, confortul oaspeților, cât și pentru designul și pentru motive operaționale ale pensiunii.

Oaspetele este de acord că dacă numărul de ocupanți al uneia sau mai multor camere este mai mare decât cel din rezervarea confirmată, pensiunea nu va fi făcută responsabilă și nici nu va accepta mai multe persoane în condițiile respectivei rezervări.

Pentru prevenirea oricăror neînțelegeri la cazare (check in) vă rugăm să rezervați cu atenție și să ne transmiteți informațiile reale asupra rezervării, în care să apară clar notate datele de cazare, tariful cât și numărul de oaspeți. Întotdeauna vom încerca să întâmpinam schimbările, nevoile și cererile oaspeților noștri, însă nu vom fi responsabili pentru cererile pe care nu le putem onora în urma unei rezervări efectuate greșit.

În situația în care oaspetele nu va putea fi cazat din cauza unei dispute apărute referitor la rezervarea confirmată referitoare la numărul de persoane sosite la cazare, rezervarea va fi tratată ca „neprezentare” și nu va fi restituită contravaloarea serviciilor plătite.

Politica de nefumători și foc aprins

Prin fumat se înțelegere folosirea/aprindrea oricărui tip de țigări: tradițională, iqos, glo, țigară electronică, vapo, țigări de foi, narghilea, şamd.

Fumatul de este strict interzis în toate camerele cât și în toate spaţiile publice din interiorul pensiunii, inclusiv culoarele, scările, sala de conferință, băile, și zona de recepție precum și tot parterul pensiunii. Fumatul este de asemenea interzis în imediata apropiere a intrării în pensiune. Fumatul este permis doar în exteriorul pensiunii, în zonă publică special destinată.

O taxă de curățare specială vă fi aplicată în situația fumatului sau folosirii de orice fel de droguri sau substanțe narcotice și/sau psihotrope. În cazul în care se va încălca interdicția de fumat cât și cea de folosire de substanțe narcotice și/sau psihotrope oriunde în interiorul Pensiunii, pensiunea va percepe o taxă de curățare de 200 lei la care se vă adăuga numărul de nopți în care camera nu a putut fi folosită din cauza acestor încălcări.

Aprinderea oricărei surse de foc, inclusiv de lumânări, artificii și/sau bețișoare aromatice este strict interzisă în interiorul pensiunii și va atrage după sine penalizări în valoare de 200 lei.
Pentru nerespectarea situațiilor descrise mai sus, pensiunea are dreptul și obligația să anunțe poliția și să anuleze imediat cazarea fără a returna nicio valoare oaspetelui.

Răspundere contractuală

Toți termenii și condițiile subînțelese prin statutul juridic sau dreptul comun sunt excluși din prezentul document.

Pensiunea nu este răspunzătoare în cazul pierderii sau deteriorării obiectelor personale ale oaspeților sau ale invitaților oaspeților. Răspunderea pensiunii este limitată în concordanță cu reglementările legale, și aplicabilă strict valorii prezentului acord.

Pensiunea nu este răspunzătoare pentru deteriorarea sau dispariția obiectelor personale ale oaspeților, în urma interacțiunii acestora cu alte persoane în afara personalului pensiunii sau invitați/vizitatori ai oaspeților, pe parcursul șederii.

Pensiunea recomandă oaspeților să se asigure că, pe întreagă perioadă în care aceștia nu se află în camera de pensiune, ușa către cameră este închisă, în caz contrar pensiunea nu își asumă răspunderea pentru dispariția obiectelor personale. Oaspeților le este recomandat să aibă încheiată o asigurare de călătorie care să acopere costurile eventualelor evenimente precum pierderea bagajelor, obiectelor personale, sau banilor.

Oaspetele este direct responsabil de orice deteriorarea cauzată în interiorul pensiunii și în special a camerei de pensiune, incluzând finisajele, mobilierul, decorațiunile, obiectele sanitare, lenjeriilor, prosoapelor, echipamentele și sistemele electronice din cameră. Orice deteriorare de orice natură a obiectelor mobile și imobile făcută intenționat sau din neglijenţa oaspeților, sau a invitaților/vizitatorilor acestora vă fi penalizată corespunzător, oaspetele achitând contravaloarea bunurilor deteriorate, a costurilor de reparație/înlocuire și după caz, a pagubelor indirecte cauzate pensiuneului, în cazul în care acesta se află în incapacitatea de a oferi spre cazare camera.

Forță majoră

Pensiunea nu va încalcă termenii și condițiile acestui acord dacă nu va putea onora serviciile descrise mai sus, și va avea dreptul să anuleze o rezervare dacă nu mai este capabilă să ofere servicii de cazare, din cauza uneia sau mai multora dintre următoarele circumstanțe:

Oricare dintre părțile pensiunii este închisă din cauza incendiului, alterării, deteriorării sau redecorarii la ordinul unei autorități publice pentru orice motiv, altul decât cel decis de pensiune.
Imposibilitatea alimentarii pensiunii cu gaz, electricitate sau apă venită din exteriorul pensiunii.
Pensiunea nu poate să onoreze o rezervare, ca rezultat al unei acțiuni industriale a personalului propriu sau a unuia dintre furnizori.
Incendiul, explozia, grevele sau mitingurile spontane, furtuna, vijelia, fulgerarea, inundațiile, canalizarea înfundată care refulează, cutremurele sau urmările oricăreia dintre acestea duc la imposibilitatea pensiunii de a își oferi serviciile.
Pensiunea sau oricare parte a acesteia este desemnată pentru utilizare alternativă dacă oricare unul dintre evenimentele enumerate mai sus se va produce.

Anulările făcute de pensiune

Pensiunea poate anula orice rezervare imediat după ce un oaspete întârzie plata conform termenilor și condițiilor din momentul rezervării sau dacă un oaspete devine insolvabil sau are un administrator numit în afacerile sale care a devenit insolvabil sau dacă oaspetele încalcă oricare dintre clauzele stipulate în termenii și condițiile de mai sus, iar atunci își va folosi eforturile sale rezonabile pentru a oferi oaspeților facilități alternative la o altă pensiune similară sau cu un standard comparabil, cu condiția ca aceste facilități să fie disponibile.

Condiții și informări generale

Din motive de securitate, un sistem de supraveghere video este activ în exteriorul clădirii cât și în spaţiile publice din interior. Folosirea înregistrărilor este făcută la solicitarea organelor de cercetare și respectă legislația în vigoare referitoarea la protecția datelor personal.

Personalul pensiunii nu este autorizat să facă uz de aceste înregistrări și nici să le pună la dispoziția unor terţi, cu excepția solicitării în scris primită de la organele de poliţie, după legitimare.

Pensiunea își rezervă dreptul de a deduce orice sumă datorată de către oaspete, iar exercitarea acestui drept nu aduce atingere niciunui alt drept pe care pensiunea îl poate avea în temeiul prezentului acord sau al legii.

Acordul va fi interpretat în conformitate cu legislația română, iar oaspetele este de acord să se supună jurisdicției instanțelor din România.

Nici o modificare a prezentului acord nu este valabilă decât dacă este făcută în scris și semnată de fiecare dintre părți sau în numele acesteia.

Neprezentarea sau orice întârziere în exercitarea oricărui drept sau remediu prevăzut în prezentul acord prin lege către Pensiunea Casa Chilia Resort&Spa nu constituie o renunțare la acest (sau orice altceva) drept sau remediere și nici nu vă împiedica sau restricționa exercitarea în continuare a acelui (sau altui) drept sau remediere.

Păreri, sugestii & reclamații

Suntem bucuroși să primim informațiile dvs., pe care sunteți de acord că Pensiunea le poate utiliza gratuit pentru a reproduce, dezvălui și/sau distribui fără limitare și pentru orice scop, inclusiv opiniile, recomandările și experiențele dumneavoastră. Vă asigurăm că suntem foarte deschiși și doritori să soluționam orice reclamație/sugestie cu privire la rezervări, anulări, restituiri solicitate etc. Dacă reclamația a fost primită în termen de maxim 3 zile de la producerea evenimentului care a dat naștere reclamației/sugestiei.

În cazul în care un oaspete are o plângere în timpul șederii sale la pensiune, acesta trebuie să o aducă la cunoștința personalului pensiunii cât mai curând posibil pentru a permite administratorului pensiunii să se ocupe de această problemă pe durata șederii dvs.

Vă mulțumim!